User Posts: Natthasit

การเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชนชาวไทย ในการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อดูแลปากท้อง การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต ...

            บ้าน คือ วิมานของเรา บ้านคือความฝันของใครหลาย ๆ คนที่คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสร้างครอบครัว ...

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เป็นโครงการตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและภาคประชาชนที่เป็นลูกค้า ...

Browsing All Comments By: Natthasit
    เช็คก่อน
    Logo