User Posts: Natthasit

           ปัจจุบันมีรูปแบบความบันเทิงใหม่ ๆ มาบริการผู้ชมอยู่เสมอและในยุคนี้หนึ่งในแพ็กเกจความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอีกช่องทางหนึ่งก็คือ “Disney+ ...

          โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพกติดตัวกันแทบทุกคน เพราะความอเนกประสงค์ของโทรศัพท์ในปัจจุบันที่ทั้งสามารถติดต่อสื่อสาร ทำงาน ...

         สภาพอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว โดยจะสังเกตได้ว่ามีฝนตกและพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ...

          ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือส.ส. ในปี 2566 นี้ที่เราจะได้เลือกคนที่ชอบ เลือกพรรคที่ใช่มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในสภา ...

         ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ...

         ในรอบของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2566 สำหรับงวดรายได้ในปี 2565 ที่ผ่านมา หลาย ๆ คนอาจได้ทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเรียบร้อยแล้ว ...

            เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศจีนได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ...

การเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชนชาวไทย ในการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อดูแลปากท้อง การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต ...

            บ้าน คือ วิมานของเรา บ้านคือความฝันของใครหลาย ๆ คนที่คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสร้างครอบครัว ...

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่เป็นโครงการตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและภาคประชาชนที่เป็นลูกค้า ...

Browsing All Comments By: Natthasit
    เช็คก่อน
    Logo