ใบแจ้งยอดขึ้น CUF Purchase Charge คืออะไร? ขอยกเว้นได้ไหม

หลายท่านตรวจสอบใบแจ้งหนี้ หรือในแอพบัตรเครดิตแล้วพบว่ามียอดในบัตรเครดิตขึ้นเป็น CUF Purchase Charge และสงสัยว่าคืออะไร ทำไมถึงโดยเรียกเก็บ วันนี้เช็คก่อน.com มีคำตอบ

CUF Purchase Charge คือ

CUF Purchase Charge คือ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินรวมกัน

ซึ่งโดยปกติแล้วในการใช้งานบัตรเครดิตมักจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน แต่หากคุณไม่ได้จ่ายบิลตรงเวลาตามรอบบิลก็จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนี้รวมถึงดอกเบี้ยด้วย

ตัวอย่างอัตราค่าธรรมเนียมคือ

  • บัตรเครดิตกรุงศรี คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1% ต่อปี

โดนเรียกเก็บ CUF Purchase Charge ทำไง

เช็คก่อน ได้ตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีหลายคนถูกเรียกเก็บ CUF Purchase Charge เพราะว่าจ่ายบิลบัตรเครดิตไม่ครบ เช่น

ผู้ใช้ท่านหนึ่งยอดชำระ 73,000 จ่ายขาดไป 3,000 ต้องเสีย CUF Purchase Charge (ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม) อีก 900 โดยผลสุดท้ายก็เจรจาขอยกเว้นดอกเบี้ยได้ โดยแจ้งว่ารับไม่ได้จะขอยกเลิกบัตร ทำให้เสียเพียงค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ซึ่งก็รวมแล้วเสียน้อยลงมากๆ

มีผู้ใช้อีกท่านหนึ่งแจ้งว่า มียอด Credit Usage Charge แจ้งยอดขึ้นมาในบิลบัตรเครดิต แต่ว่าก็จ่ายบิลตรงเวลาตลอด และนอกจากนั้นยังจ่ายเต็มจำนวนตลอดไม่เคยจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายขาดด้วย

สุดท้ายแล้วผู้ใช้ท่านนี้ติดต่อไปทาง Call Center ของธนาคาร ทางพนักงานก็แจ้งว่าจะปรับปรุงยอดตัวนี้ให้ หลังจากนั้นเช็คอีกรอบหนึ่งก็พบว่ายอดนั้นถูกตัดออกไปแล้ว

ติดต่อพนักงานได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่พบยอด Credit Usage Charge สามารถโทรสอบถามกับทางบัตรเครดิตที่ใช้บริการได้เลย เช่น

  • บัตรเครดิตกรุงศรี โทร 02-6463000

อ้างอิง 1,2,3,4,5

เช็คก่อน
Logo