ใบแจ้งยอดขึ้น CUF Purchase Charge คืออะไร? ขอยกเว้นได้ไหม

หลายท่านตรวจสอบใบแจ้งหนี้ หรือในแอพบัตรเครดิตแล้วพบว่ามียอดในบัตรเครดิตขึ้นเป็น CUF Purchase Charge และสงสัยว่าคืออะไร ทำไมถึงโดยเรียกเก็บ วันนี้เช็คก่อน.com มีคำตอบ

CUF Purchase Charge คือ

CUF Purchase Charge คือ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินรวมกัน

ซึ่งโดยปกติแล้วในการใช้งานบัตรเครดิตมักจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน แต่หากคุณไม่ได้จ่ายบิลตรงเวลาตามรอบบิลก็จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนี้รวมถึงดอกเบี้ยด้วย

ตัวอย่างอัตราค่าธรรมเนียมคือ

  • บัตรเครดิตกรุงศรี คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 15% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1% ต่อปี

โดนเรียกเก็บ CUF Purchase Charge ทำไง

เช็คก่อน ได้ตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์พบว่า มีหลายคนถูกเรียกเก็บ CUF Purchase Charge เพราะว่าจ่ายบิลบัตรเครดิตไม่ครบ เช่น

--โฆษณา--

ผู้ใช้ท่านหนึ่งยอดชำระ 73,000 จ่ายขาดไป 3,000 ต้องเสีย CUF Purchase Charge (ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม) อีก 900 โดยผลสุดท้ายก็เจรจาขอยกเว้นดอกเบี้ยได้ โดยแจ้งว่ารับไม่ได้จะขอยกเลิกบัตร ทำให้เสียเพียงค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ซึ่งก็รวมแล้วเสียน้อยลงมากๆ

มีผู้ใช้อีกท่านหนึ่งแจ้งว่า มียอด Credit Usage Charge แจ้งยอดขึ้นมาในบิลบัตรเครดิต แต่ว่าก็จ่ายบิลตรงเวลาตลอด และนอกจากนั้นยังจ่ายเต็มจำนวนตลอดไม่เคยจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายขาดด้วย

สุดท้ายแล้วผู้ใช้ท่านนี้ติดต่อไปทาง Call Center ของธนาคาร ทางพนักงานก็แจ้งว่าจะปรับปรุงยอดตัวนี้ให้ หลังจากนั้นเช็คอีกรอบหนึ่งก็พบว่ายอดนั้นถูกตัดออกไปแล้ว

ติดต่อพนักงานได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่พบยอด Credit Usage Charge สามารถโทรสอบถามกับทางบัตรเครดิตที่ใช้บริการได้เลย เช่น

  • บัตรเครดิตกรุงศรี โทร 02-6463000

อ้างอิง 1,2,3,4,5

เช็คก่อน
Logo