เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เริ่ม มกราคม 2564 – เช็คสิทธิ์/ไม่เข้าทำไง

อย่างที่สิทธิประกันสังคมช่วยเรายามฉุกเฉินหรือจำเป็นมาหลายๆครั้ง เนื่องจากว่ามีเงินช่วยเหลือทั้งสงเคราะห์บุตร เงินว่างงาน เงินช่วยโควิด รักษาพยาบาล และอื่นๆ ซึ่งล่าสุดรัฐก็ได้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้เริ่มปี 2564

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

โดย ครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงเดิม

ซึ่งมีเนื้อหาคือประบเพิ่มเงินทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาทต่อบุตร 1 คน

โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564

ใครได้บ้าง

ในมติเห็นชอบเดียวกันนี้ได้มีการระบุว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎกระทรวงฉบับเดิม จะยังได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่

ซึ่งนั้นหมายความว่าผู้ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ที่ไม่ใช่บุตรบุญธรรม และมีประกันสังคมมาตรา 33 หรือ 39 และส่งประกันสังคมมา 12 เดือน หรือ 12 เดือนขึ้นไปในรอบ 3 ปี ก็จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทนี้

เงินเข้าเมื่อไหร่

โดยปกติแล้วเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจะเข้าในช่วงปลายเดือน แต่ถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็มักจะเข้าเป็นวันศุกร์แทน จึงควรเป็นดังนี้

  • รอบมกราคม 2564 เข้า 29 มกราคม 2564
  • รอบกุมภาพันธ์ 2564 เข้า 26 กุมภาพันธ์ 2564
  • รอบมีนาคม 2564 เข้า 31 มีนาคม 2564

เงินสงเคราะห์บุตร ไม่เข้า?

ส่วนถ้าเงินสงเคราห์บุตรไม่เข้านั้น ให้ตรวจสอบว่าใน 3 เดือนก่อนหน้า เราได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไหม เพราะมีข้อมูลว่าเงินสงเคราะห์บุตรเป็นการจ่ายแบบรอเงินเข้า 3 เดือน

เช่น ส่งเงินสมทบเดือนมกราคม เงินก็จะเข้าในปลายเดือนเมษายนนั้นเอง ถ้าลาออก ว่างงาน ขาดส่งก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ของรอบนั้นๆ

นอกจากนี้ถ้าเปลี่ยนที่ทำงานก็จะต้องส่งเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์บุตรใหม่อีกทีหนึ่งด้วย

 

เช็คก่อน
Logo