บัตร ATM ธกส, กรุงไทย, กสิกร – กดตู้ไหนได้บ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

บัตร ATM เพิ่มความสะดวกในการใช้เงินสด เนื่องจากสามารถกดเงินสดออกจากธนาคารได้ทุกที่เพียงแค่กดออกจากตู้ แต่หลายครั้งที่เราต้องกดตู้อื่น เนื่องจากไม่มีตู้ ATM ของธนาคารที่เราใช้งานอยู่ มาเช็คกันก่อนครับว่าบัตร ATM กดตู้ไหนได้บ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

บัตร ATM ธกส กดตู้ไหนได้บ้าง

บัตร ATM ธกส สามารถใช้กดตู้ ATM ธนาคารอื่นได้ทุกธนาคาร กดต่างธนาคารได้ 4 ครั้งต่อเดือน

ถ้าใช้ ATM ที่เครื่องธนาคารอื่นในจังหวัดเดียวกันตั้งแต่ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง โดยให้ทำรายการผ่านเครื่อง ATM มีมีสัญลักษณ์ ATM Pool

ส่วนการถอนเงิน ธกส ที่ตู้ ATM ในจังหวัดอื่นนั้น ถ้ากดที่ตู้ ATM ธกส จังหวัดอื่นคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อครั้ง และถ้าถอนเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่นข้ามจังหวัดคิด 20 บาทต่อครั้ง

กลับสู่ด้านบน ↑

บัตรกรุงไทย กดตู้ไหนได้บ้าง

การถอนเงินที่ตู้ ATM กรุงไทยสามารถทำรายการได้ทุกตู้ที่มีสัญลักษณ์ VISA สามารถใช้บัตร ATM ที่ตู้ธนาคารอื่นได้ 4 ครั้งต่อเดือน

ในกรณีที่ใช้ ATM ที่ธนาคารอื่นเกิน 4 ครั้งต่อเดือน (รวมการกดถามยอด) คิด 10 บาทต่อรายการ ส่วนการถอนเงินข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM อื่นคิด 20 บาทต่อรายการ

ซึ่งทางกรุงไทยได้กำหนดไว้ว่า ให้ถือว่ากรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการเป็นจังหวัดเดียวกัน

กลับสู่ด้านบน ↑

บัตรกสิกร กดตู้ไหนได้บ้าง

ธนาคารกสิกรไทยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกด ATM ต่างธนาคารไว้ดังนี้คือ

  • ถอนเงิน สอบถามยอด และโอนเงินระหว่าง บัญชีที่ผูกกับบัตร ฟรี 2 ครั้งต่อเดือน สำหรับเครื่องATM และบัญชีเงินฝากในเขตเดียวกันและอยู่ในกรุงเทพฯ หากเกินคิด 10 บาท
  • แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะได้ฟรี 4 ครั้งต่อเดือน เกินคิด 10 บาท
  • แต่ถ้าใช้ตู้ธนาคารอื่น ข้ามจังหวัดด้วยคิดรายการละ 20 บาท และถ้าเกินตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน คิดเพิ่มอีกรายการละ 10 บาท ทุกรายการ

อ้างอิง ธกส ใน pantip.com/topic/37760521, KTB8989 ใน pantip.com/topic/37667658, ค่าธรรมเนียม ATM KTB, ค่าธรรมเนียม ธกส , ค่าธรรมเนียมกสิกร, โปรดอ่านอัตราค่าธรรมเนียมฉบับเต็มของแต่ละธนาคาร ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงเชิงกฎหมายได้

เช็คก่อน
Logo