รัฐแจกเงิน

ถึงแม้ว่าเงินเยียวยา 3,500 บาทไทยชนะ จะไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เป็นการโอนเงินให้ไปใช้จ่าย คล้ายๆกับคนละครึ่ง ...

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการแจกเงิน 3,000 บาทให้ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนไปซื้อของตามร้านหาบเร่แผงลอย และร้านค้าที่ร่วมรายการ ...

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช็อปดีมีคืนออกมา เพื่อที่จะให้เงินคืนจากการซื้อของก็ทำให้เกิดเป็นคำถามถึงการลงทะเบียนโครงการช็อปดีมีคืน ...

สำหรับคนท้องแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างสูง ทั้งค่าคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์ ค่าเลี้ยงดูบุตร และในบางครั้งก็จะต้องหยุดงานด้วย ...

เช็คก่อน
Logo