คนละครึ่ง

โครงการแจกเงินคนละครึ่งของรัฐบาล ใช้ที่ไหนได้บ้าง เช็คก่อนได้เลย

หลังจากที่แอพเป๋าตังเป็นแอพที่ใช้ในโครงการของรัฐบาล เช่นโครงการคนละครึ่ง ซึ่งก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานนั้น ...

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการแจกเงิน 3,000 บาทให้ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนไปซื้อของตามร้านหาบเร่แผงลอย และร้านค้าที่ร่วมรายการ ...

โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการของรัฐที่ทางภาครัฐได้แจกเงิน 3000 บาท ให้ใช้ซื้อของครึ่งราคาได้วันละสูงสุด 150 บาท ...

เช็คก่อน
Logo