ข่าว

หลังจากที่แอพเป๋าตังเป็นแอพที่ใช้ในโครงการของรัฐบาล เช่นโครงการคนละครึ่ง ซึ่งก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานนั้น ...

เช็คก่อน
Logo