Shopee Credit ไม่ขึ้น ทำไง? จะผ่อนของ Shopee ไม่ใช้บัตร

Shopee Credit (SPayLater) เป็นบริการผ่อนของ Shopee ไม่ใช้บัตร ที่ทาง Shopee เปิดให้ผ่อนของผ่าน Shopee ในวงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาท สามารถสมัครได้ผ่านแอพ Shopee ด้วยตนเองเลย

Shopee Credit ไม่ขึ้น

โดยการสมัคร Shopee Credit หรือ SPayLater นั้น ก็สามารถทำได้โดย

  1. คลิกที่แท็บของ ฉัน > SPayLater
  2. แล้วกดเปิดใช้งานทันที
  3. จากนั้นระบบจะให้ OTP และอัพโหลดเอกสารต่อไป

แต่ก็มีหลายท่านที่ Shopee Credit ไม่ขึ้น ซึ่งทางเราก็ตรวจสอบข้อมูลมาให้พบว่า shopee credit นั้นไม่ได้เปิดให้ใช้ได้กับทุกๆคน โดยเป็นการให้ใช้งานเฉพาะบางกลุ่ม จากภาพจะสังเกตว่าเครื่องด้านซ้ายมี ShopeeCredit (SPayLater) ส่วนเครื่องด้านขวา ไม่มี ShopeeCredit

ซึ่งทั้ง 2 เครื่องนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันคือ

  • เครื่องซ้าย มีการผูกบัญชี ShopeePay และใช้ ShopeePay จ่ายบิลเป็นประจำทุกเดือน เครื่องขวายังไม่ได้ผูก ShopeePay
  • เครื่องซ้ายมีการใช้จ่ายใน Shopee อยู่ทุกเดือน เครื่องขวานานๆใช้ที

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบเบื้องต้นนั้นพอจะสรุปได้ว่าการใช้งาน Shopee Credit (SPayLater) นั้นระบบอาจมีการจัดลำดับการใช้งานหรือไม่ว่า จากข้อมูลที่ทางบริษัทมีผู้ใช้ท่านใดมีความเป็นไปได้ที่จะจ่ายคืนสูงกว่า

ถ้าจริง การที่จะทำให้ Shopee Credit ขึ้นนั้น ก็อาจต้องมีการใช้งานมีมากเพียงพอ มีการผูกบัญชี Shopee เข้ากับ ShopeePay รวมถึงการจ่ายบิลหรือใช้จ่าย ShopeePay สม่ำเสมอ ทั้งนี้ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น

สรุป

ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการว่า Shopee Credit ไม่ขึ้นจะต้องทำยังไง แต่จากการสังเกตพบว่า เครื่องหนึ่งมีการใช้งานเป็นประจำ รวมถึงการจ่ายบิลอย่างต่อเนื่อง ก็มีเมนูให้สมัครใช้งานผ่อนของ Shopee ไม่ใช้บัตรได้

ในขณะที่อีกเครื่องหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้งาน และก็ไม่มีเมนูในสมัครผ่อนของ Shopee ไม่ใช้บัตร จึงอาจสรุปแบบไม่เป็นทางการได้ว่า การใช้งานในแอพ Shopee และ ShopeePay อาจส่งผลให้มีเมนู ShopeeCredit ให้กดสมัครก็เป็นได้

ทั้งนี้ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นนะครับ

เช็คก่อน
Logo