ไปรษณีย์ EMS ส่งวันอาทิตย์ไหม ถ้าของหายทำไง? 2564

เมื่อต้องการส่งของไปรษณีย์เร่งด่วน (EMS) แต่ว่าติดวันเสาร์อาทิตย์ ก็เลยเกิดเป็นคำถามว่า EMS ส่งวันอาทิตย์ไหม แล้วส่งวันเสาร์ด้วยหรือเปล่า เช็คก่อนหาคำตอบมาให้แล้วครับ

EMS ส่งวันอาทิตย์ไหม

สำหรับการส่ง EMS นั้นทางไปรษณีย์ไทยได้แจ้งว่า “โดยปกติแล้ววันเสาร์จะนำจ่ายครึ่งวัน ในขณะที่วันอาทิตย์ส่วนมากจะหยุดทำการ โดยจะมีการนำจ่าย EMS บางพื้นที่ครับ”

กลับสู่ด้านบน ↑

ส่งของ EMS แล้วหายทำไง

ทางไปรษณีย์ไทยได้แจ้งว่า หากส่งของแล้วสันนิษฐานว่า ของที่ส่งจากไปรษณีย์ไทยไม่ถึงผู้รับ มีการสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้าผิดปกติ สามารถยื่นขอสอบสวนได้โดยมีหลักเกณฑ์คือ

  • สำหรับ  ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ ดำเนินการภายใน 6 เดือนจากวันที่ฝากส่ง
  • สำหรับ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ดำเนอนการขอสอบสวนภายใน 4 เดือนจากวันีที่ฝากส่ง
  • โดยเดินเรื่องของสอบสวนได้ที่ [email protected], โทร 1545 หรือโหลดแบบฟอร์มสอบสวน พร้อมแจ้ง หลักฐานการฝากส่ง รายละเอียดชื่อ -ที่อยู่ของผู้ฝากส่งและผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนที่สุด

โดยต้องทำโดย ผู้ฝากส่ง ผู้รับ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ และไม่เสียค่าบริการ

กลับสู่ด้านบน ↑

ส่งของที่ไหน มีประกันของหายบ้าง

เมื่อส่งของไปแล้วปลายทางไม่ได้รับ ผู้ส่งสินค้าก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะทั้งไปรษณีย์ไทย EMS และหลายๆผู้ให้บริการได้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่กำหนด ดังนี้

ผู้ให้บริการเงินรับประกัน ต่อหมายเลขพัสดุ
เคอรี่2,000 บาท (ประกันพื้นฐาน)
ไปรษณีย์ไทย (EMS)ชดใช้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท
แฟลช เอ็กเพรส2,000 บาท
Alpha fast2,000 บาท

จะเห็นว่าในการส่งของแบบที่มีหมายเลขพัสดุ จะมีวงเงินประกันให้อยู่ที่ 2,000 บาทแทบจะทุกเจ้าใหญ่แล้ว ซึ่งรวมถึงการส่ง EMS ของไปรษณีย์ไทยด้วย โดยรายละเอียดจะอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

อ้างอิง 1, ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใน pantip.com/topic/35236890, pantip.com/topic/36906217, pantip.com/topic/37031209, 4, 5, 6

เช็คก่อน
Logo