บัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 599-999 คุ้มครองอะไรบ้าง? มีคำตอบ

ในการเปิดบัตร ATM กรุงไทย ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเปิดเป็นบัตร ATM อย่างเดียว หรือว่าจะเปิดเป็นบัตร ATM พ่วงกับประกันชีวิตด้วย

ซึ่งบัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต จะมี 2แบบที่เป็นที่นิยมคือที่เสียรายปี 599 บ. / 999 บ. มาเช็คกันว่าคุ้มครองอะไรบ้าง

บัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 599

บัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 599 บาทต่อปีคือบัตรกรุงไทย เพิร์ล ที่จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท รวมถึงเงินถูกโจรกรรมด้วย

ประกันของบัตร ATM กรุงไทย 599 รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย มีรายละเอียดผลประโยชน์และวงเงินคุ้มครองดังนี้

 • วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
  กรณี: การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  ยกเว้นถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (ไปอยู่ที่ข้อ 2)
  ยกเว้นอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ไปอยู่ที่ข้อ 3)
 • วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท
  กรณี: การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
 • วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท
  กรณี: อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • วงเงินคุ้มครอง 5,000 บาท (ตามจริงไม่เกิน 5,000)
  กรณี: การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  ขยายความคุ้มครอง: อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนต์
  รวมถึง: การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายด้วย

นอกจากในความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็มีความคุ้มครองเงินหายดังนี้

 • 5000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาทต่อปี
  กรณี: ถูกโจรกรรมเงินจากบัตรเดบิต
  หรือ: ถูกโจรกรรมเงินจากบัญชีธนาคารจากข้อมูลบัตรเดบิตผ่านตู้ ATM กรุงไทยทั่วประเทศ

สามารถติดต่อแจ้งเคลมประกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือ ทิพยประกันภัย โทร. 1736 พร้อมส่งเอกสารขอชดเชนค่าสินไหมที่สาขาธนาคาร หรือทิพยประกันภัย

บัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 599 คุ้มครองใครบ้าง

คุ้มครองผู้ถือบัตรอายุ 15-75 ปี หรือสิ้นสุดตามวันครบกำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมบัตร

ต้องเคลมประกันภายในกี่วัน

ความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยว สายตาหรือทุพพลภาพถาวรต้องเคลมภายใน 180 วัน ส่วน ค่ารักษาพยาบาลต้องเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์

เมาแล้วขับ ฆ่าตัวตาย แท้งลูก คุ้มครองไหม

ถ้าเมาแล้วขับ ขึ้นอยู่กับประมาณแอลกอฮอล์ต้องไม่เกินที่กำหนด ส่วนแท้งลูก ฆ่าตัวตายไม่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
กลับสู่ด้านบน ↑

บัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 999

นอกจากบัตร ATM กรุงไทย 599 แล้ว ทางกรุงไทยก็มีบัตร ATM กรุงไทย ประกันชีวิต 999 ต่อปี ที่สามารถใช้กดเงินสดจาก ATM และมีวงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท มีค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ด้วย

 • วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท
  กรณี: การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป
  ในวันหยุดราชการประจำปี: คุ้มครองเพิ่มอีก 100,000
  อุบัติเหตุสาธารณะ มีวงเงิน 20,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
  กรณี: การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
  ในวันหยุดราชการประจำปี: คุ้มครองเพิ่มอีก 50,000
 • วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
  กรณี: เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • วงเงิน 10,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • วงเงิน 10,000 บาท
  ค่าชดเชยรายได้ ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลต่อกัน 4 วันขึ้นไป จากอุบัตเหตุ  (ไม่รวมนั่งหรือขับมอเตอร์ไซต์)
กลับสู่ด้านบน ↑

บัตร ATM 599 กับ 999 แตกต่างกันยังไง

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว บัตร ATM ประกัน 599 ต่อปีจะมีความคุ้มครองที่วงเงินต่ำกว่า 999 บาท เช่นอย่างกรณีเสียชีวิตของ 599 จะน้อยกว่า 999 อยู่เท่าตัวเลย เช่นเดียวกับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งก็ต่างกันเท่าตัว

แต่ในขณะเดียวกันแบบ 599 จะมีวงเงินคุ้มครองเงินหายจากบัตร ATM ซึ่งจะต่างจาก 999 ที่จะมีค่าชดเชยรายได้ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มมาให้แทน

ซึ่งถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน คุ้มไหม ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการมีประกันไว้ให้อุ่นใจของแต่ละท่านเลย

อ้างอิง 1, 2, ข้อมูล ณ วันที่เขียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเพิ่มเติม, การจ่ายค่าทดแทนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรรมธรรม์ เว็บไซต์มิใช่ผู้ออกกรมธรรม์

เช็คก่อน
Logo