แนะนำวิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี 2566 เงินเข้าหรือยัง ? เช็กเลย!

         ในรอบของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2566 สำหรับงวดรายได้ในปี 2565 ที่ผ่านมา หลาย ๆ คนอาจได้ทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งแบบการยื่นด้วยตนเองและการยื่นภาษีออนไลน์ แต่หลายคนที่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินภาษีไป อาจมีข้อสงสัย ว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินคืนกัน วันนี้ เช็คก่อน จึงขอแนะนำวิธีเช็กเงินคืน ว่าเงินเข้าหรือยัง? ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

ตรวจสอบเงินคืนภาษี ได้ที่ช่องทางไหน ?

           สามารถตรวจจสอบเงินคืนภาษีได้ที่กรมสรรพากร โดยทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์กรมสรรพากร

           เป็นช่องออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบาย โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th
  2. เลือกเมนู “My Tax Account” และทำการ “Log In” ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
  3. ทำการ “ยืนยันรหัส OTP” ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร
  4. จากนั้นเลือกเมนู “ติดตามสถานะและตรวจสอบเอกสาร” ระบบก็จะแสดงสถานะการคืนเงินภาษีของเราขึ้นมา ว่าตอนนี้อยู่นะหว่างการดำเนินส่งคืนเงินภาษี, ได้ทำการส่งคืนเงินภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ว หรือทางสำนักงานสรรพากรมีการขอเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหรือไม่

2. Call Center กรมสรรพากร

           สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกตรวจสอบเงินคืนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถโทรเบอร์ 1161 ของกรมสรรพากร เพื่อขอตรวจสอบผลการยื่นคืนภาษี โดยเตรียมแค่เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนไว้ สำหรับเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล

3. สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ใกล้บ้าน

            หากใครที่ยื่นภาษีด้วยตนเองกับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ตามภูมิลำเนา ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการยื่นขอเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้เลย โดยทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ว่าสถานะการยื่นขอเงินคืนภาษีของเราไปถึงไหนแล้ว

ยังไม่ได้รับคืนเงินภาษี/ได้เงินคืนไม่ตรง ทำอย่างไรดี ?

            หากเราทำการยื่นขอเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้ทำการส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่ทางกรมสรรพากรร้องขอแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินคืนหรือจำนวนเงินที่ได้รับไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในระบบตอนยื่นขอเงินคืนภาษี สามารถดำเนินการขอยื่นเรื่องกับสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยนำเอกสารประจำตัวไปด้วย ดังนี้

กรณีผู้ขอคืนภาษีไปยื่นเรื่องเอง

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอเงินคืนภาษี

กรณีตัวแทนไปดำเนินการแทน

  1. หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซนต์ผู้มอบอำนาจ (ผู้ยื่นขอเงินคืนภาษี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอเงินคืนภาษี (ผู้มอบอำนาจ)
  3. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ

 

 

Reference:

  • กรมสรรพากร.  (2566)  ขอคืนเงินภาษี.  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/3LbCVIJ

เช็คก่อน
Logo