เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก ทำไง? ได้กี่บาท ภายในกี่วัน 2564

หนึ่งในสิทธิ์ประกันสังคมที่มีประโยชน์กับลูกจ้างอย่าง เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก ที่ให้เงินไว้ใช้ในยามที่เราลาออกมาแล้วยังไม่มีงานทำ มาดูกันว่า จะได้กี่บาท ต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วจะต้องลงทะเบียนภายในกี่วัน

เงินชดเชยประกันสังคม ลาออก ได้กี่บาท

เงินชดเชยประกันสังคม มาตรา 40 ได้กำหนดให้ชดเชย 30% ของค่าจ้าง (พิเศษ: ลาออก ช่วง 1 มี.ค. 2563-28 ก.พ. 2565 เพิ่มให้เป็น 45% ของค่าจ้าง) โดยสูงสุดปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) และคิดที่ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เพื่อให้เห็นภาพมาดูตัวอย่าง ตามอัตราพิเศษช่วงโควิด ดังนี้ครับ

 • สมมติเงินเดือน 10,000 บาท ได้เดือนละ 4,500 บาท (3 เดือน ก็ได้ 13,500)
 • เงินเดือน 15,000 บาท ได้เดือนละ 6,750 บาท (3 เดือน ก็ได้ 20,250)
 • เงินเดือน 20,000 บาท ได้เดือนละ 6,750 บาท (3 เดือน ก็ได้ 20,250)
 • เงินเดือน 25,000 บาท ได้เดือนละ 6,750 บาท (3 เดือน ก็ได้ 20,250)

ดังนั้นจะเห็นว่าถึงแม้เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท แต่ก็จะคิดที่ฐานเงินสมทบที่ 15,000 บาทเท่ากัน จึงได้เงินชดเชยเท่าๆกัน

ต้องทำภายในกี่วัน

เมื่อลาออกแล้ว ต้องการยื่นขอรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก จะต้องไปรายงานตัวว่างงาน สามารถกดทำออนไลน์ได้ โดยต้องแจ้งว่างงาน ภายใน 30 วันหลังจากลาออก

ผู้ที่จะขอรับเงินชดเชยจะต้องส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน

และก็จะต้องไม่ถูกให้ออกจากงานจากความผิด เช่นถ้าทำผิดกฎหมายอาญาแล้วถูกให้ออก หรือไม่มาทำงานติดกันโดยไม่จำเป็นเกิน 7 วันก็จะไปขอเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออกไม่ได้

วิธีรายงานตัวว่างงาน เพื่อรับเงินชดเชย

เพื่อที่จะรับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก จะต้องลงทะเบียนว่างงาน ซึ่งทำผ่านเว็บกรมการจัดหางานได้ เมื่อลงทะเบียนออนไลน์แล้ว จะได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเว็บกรมจัดหางาน http://empui.doe.go.th/auth/index ภายใน 30 วัน
 2. กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
 3. ตั้งรหัสผ่านใช้งาน ใส่อีเมล์ เบอร์โทร อัพรูป
 4. กดปุ่มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน
 5. กรอกอาชีพ จังหวัด วุฒิการศึกษา
 6. ระบบจะออกเอกสาร หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 7. นำเอกสารไปยื่นที่ประกันสังคมจังหวัด
 8. รายงานตัวเดือนละครึ่ง เพื่อรับเงิน ทำได้ก่อนและหลังวันนัดในช่วง 7 วัน

โดยส่วนมากจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก โอนเข้าบัญชี เงินเข้าภายในประมาณ 5-7 วัน

อ้างอิง 1,2,3

เช็คก่อน
Logo