“เครดิตบูโร” ตรวจสอบประวัติธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเองออนไลน์

          หลาย ๆ คนที่อาจจำเป็นจะต้องทำธุรกรรมทางการเงิน อาจจะเคยต้องเซนต์เอกสารในการตรวจสอบเครดิตบูโรจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ และอาจสงสัยว่าเครดิตบูโรคืออะไรและธนาคารเองตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของเราเพื่ออะไร ดังนั้นวันนี้ เช็คก่อน เลยขอมาแนะนำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเราเอง ว่าเรามีประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นอย่างไร หากต้องการไปกู้เงินจะมีโอกาสผ่านการพิจารณามากแค่ไหน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย  

รู้จัก “เครดิตบูโร” ตรวจสอบประวัติธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเองออนไลน์

“เครดิตบูโร” คืออะไร ?

         เครดิตบูโร คือ ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินที่จัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 2545 ซึ่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อบ้านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป

“เครดิตบูโร” จำเป็นอย่างไร ?

          สำหรับเครดิตบูโร มีความจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของเรา ดังนี้

  • เพื่อให้ทางธนาคารสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของเราในอดีตและปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  • ตัวเราเองสามารถตรวจสอบประวัติธุรกรรมทางการเงินของตนเองว่าปกติหรือไม่ และมีประวัติค้างชำระสินเชื่อประเภทไหนอยู่บ้าง
  • สามารถตรวจสอบการแอบอ้างนำชื่อของเราไปทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้

ตรวจสอบ “เครดิตบูโร” ด้วยตัวเองออนไลน์ได้อย่างไร ?

          สำหรับการเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเองนั้น เช็คก่อน ขอแนะนำวิธีการเช็คเครดิตบูโรด้วยตนเอง โดยตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ดังนี้

            ปัจจุบันทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ทำความร่วมมือกับธนาคารให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย (iOS และ Android)
  • ธนาคารกรุงเทพ (iOS และ Android)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (iOS และ Android)
  • ธนาคารออมสิน (iOS และ Android)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (iOS และ Android)
  • ธนาคาร TMB (iOS และ Android)

ตรวจสอบ “เครดิตบูโร” ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

          สำหรับการเช็คเครดิตบูโรของเราผ่านช่องทางออนไลน์จะไม่ต้องใช้เอกสาร เนื่องจากจะใช้การยืนยันตัวตนของเราผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารอยู่แล้ว ดังนั้น เราสามารถใช้บริการตรวจสอบเครดิตบูโรในแอปพลิเคชันธนาคารของเราได้เลย และสามารถรอรับผลได้ในแต่ละธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร

ระยะเวลาการรับผลเครดิตบูโร

ธนาคารกรุงไทย

ภายใน 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพ

รับผลได้ทันที

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

รับผลได้ทันที

ธนาคารออมสิน

ภายใน 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ภายใน 7 วันทำการ

ธนาคาร TTB

ภายใน 3 วันทำการ

 

 

 

Reference:

  • NCB.  (2566).  ตรวจเครดิตบูโรและเครดิตสกอริ่ง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566, จาก https://bit.ly/3OcicEC

เช็คก่อน
Logo