อยากปลดล็อก หนี้สินและบัตรเครดิต ทำอย่างไรดี

          การมีภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเครียด ความกังวลที่แก้ไม่ตก สำหรับหลายครอบครัวและอีกหลาย ๆ คน พอปัญหาเพิ่มพูนมากขึ้น เราเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ปัญหาจากตรงไหนดี เพราะปัญหาเหล่านี้รุมเร้าเข้ามาแบบไม่ขาดสาย แน่นอนว่าเราทุกคนที่ประสบพบเจอกับปัญหานี้อยู่ อยากปลดล็อกตัวเองจากสิ่งนี้ และเป็นอิสระทางการเงินเสียที บทความนี้จะพามาหาทางออกง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง ไปดูกันได้เลย

  1. ต้องสำรวจปัญหาหนี้สินของเราก่อน เริ่มจากบันทึกรายการที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนออกมาเป็นตัวเลขกลม ๆ ให้หมด ไม่ว่าจะเป็นค่างวดบ้าน, ค่างวดรถ, ค่าบัตรเครดิต, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ
  2. หลังจากนั้น นำรายได้ที่มีมาบันทึกแยกเป็นข้อ ๆ เช่น เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, โบนัส, ขายของออนไลน์, รับจ้างพิเศษ และรายได้อื่น ๆ นำมาบวกรวมกัน เพื่อให้ทราบรายได้ของเราในแต่ละเดือน แล้วบันทึกให้เป็นตัวเลขกลม ๆ
  3. ต่อมา นำรายได้มาลบรายจ่าย เพื่อให้ทราบเงินคงเหลือของเราในแต่ละเดือน ว่าเราคงเหลือเงินมากน้อยแค่ไหน โดยแยกเป็น
  • รายได้เหลือน้อยมาก ไม่พอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้น ให้กลับไปดูที่รายจ่าย ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือน ว่าอันไหนจำเป็น ถ้าอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดรายจ่ายส่วนนั้นออก
  • รายได้ติดลบ รายจ่ายมากกว่ารายได้ แน่นอนว่า เราจะต้องหารายได้เสริม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ รายได้ที่จะหามานั้น ต้องเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการยืมเงิน หรือเงินกู้ยืมนอกระบบมาเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะทำให้มีรายจ่ายติดลบไปเรื่อย ๆ และก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ในอนาคต

          หากที่กล่าวมาข้างต้น ลองปฏิบัติแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องรายได้และรายรับเหมือนเดิม รวมไปถึงหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น หากจำเป็นต้องหยุดจ่ายหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อประคับประคองค่าเลี้ยงชีพในครอบครัวหรือตัวเองให้รอดแล้วละก็ คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การหยุดจ่ายภาระหนี้ในระบบ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาและพูดคุยได้ที่ชมรมหนี้บัตรเครดิตตามลิงก์ https://bit.ly/3Nq6xAa หรือเข้าไปศึกษาวิธีปลดหนี้ด้านอื่น ๆ ได้ที่ https://nhaidee.com/money/ แล้วเราจะต้องผ่านปัญหานี้ไปได้แน่นอน

 

 


Reference:

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล.  (2565).  ชมรมหนี้บัตรเครดิตยินดีต้อนรับ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 จาก, https://bit.ly/3Nq6xAa
  • ไหนดี.  (2565).  วิธีปลดล็อกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ปัญหาใหญ่ของคนทำงาน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3PzJ955

เช็คก่อน
Logo