สมุดบัญชีหาย ธกส,ออมสิน,กสิกร ทําต่างสาขาได้ไหม/ แจ้งความ? 2564

ถึงแม้ว่าสมุดบัญชี จะเป็นเอกสารสำคัญในการใช้ทำธุรกรรมทางการเงินที่มาพร้อมกับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ แต่ก็มีหลายครั้งที่เราทำสมุดบัญชีหาย เกิดคำถามว่าทำยังไงดี ต้องแจ้งความไหม สมุดบัญชีหาย ทำต่างสาขาได้ไหม มาดูคำตอบกันครับ (ข้อมูล 2564)

สมุดบัญชีหาย ธกส ต้องทำไง

เมื่อสมุดบัญชีหาย ธกส ได้แจ้งว่าจะต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยระบุเลขบัญชีเงินฝาก ธกส ลงในใบแจ้งความ จากนั้นไปที่ธนาคาร เพื่อแจ้งขอทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น

โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสมุดบัญชีใหม่คือ

  1. ใบแจ้งความสมุดบัญชีหาย ธกส ที่มีเลขที่บัญชี (สามารถตรวจสอบเลขบัญชีที่สาขา)
  2. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  3. ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเล่ม

ดังนั้นเมื่อถามว่าสมุดบัญชีหาย ทําต่างสาขาได้ไหมนั้นสำหรับ ธกส แล้วจะไม่ได้ เนื่องจากต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น

สมุดบัญชีหาย ออมสิน ทำไง

ในกรณีที่สมุดบัญชีหาย ออมสินก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าสมุดบัญชีหาย ออมสิน จากนั้นไปไปสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดบัญชี ออมสินเล่มใหม่ 50 บาท/บัญชี

ดังนั้นสมุดบัญชีหาย ทําต่างสาขาได้ไหม สำหรับธนาคารออมสินแล้วคำตอบคือไม่ได้เช่นกัน

สมุดบัญชีหาย กรุงไทย ทำไง

เมื่อสมุดบัญชีหาย กรุงไทยก็ให้ไปทำการแจ้งความเช่นกัน เพื่อรับใบแจ้งความก่อนติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยในสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่

ซึ่งกรุงไทยไม่สามารถทำต่างสาขาได้จึงต้องไปที่สาขาที่เปิดบัญชีพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมทำสมุดใหม่ 50 บาท ต่อบัญชี

สมุดบัญชีหาย ทําต่างสาขาได้ – ไทยพาณิชย์/TMB/กรุงศรี

เมื่อสมุดบัญชีหาย ไทยพาณิชย์/TMB/กรุงศรี สามารถขอออกสมุดบัญชีใหม่ที่สาขาไหนก็ได้ เนื่องจากทำต่างสาขาได้ และไม่จำเป็นต้องแจ้งความด้วย

โดยให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับค่าธรรมเนียม 100 บาทเพื่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ สำหรับไทยพาณิชย์/กรุงศรี และ 50 บาทสำหรับ TMB

สมุดบัญชีหาย กสิกร ไม่ต้องแจ้งความ

สำหรับกสิกรไทย แล้วเมื่อสมุดบัญชีหาย กสิกรสามารถขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่ค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความ แต่ยังคงต้องไปที่สาขาที่เปิดบัญชีเพื่อทำเรื่องขอออกสมุดใหม่

อ้างอิง ธกส, กสิกร, SCB, กรุงไทย, ออมสิน

เช็คก่อน
Logo