ลาออกจากงาน ประกันสังคม คุ้มครองกี่เดือน? จ่ายเท่าไหร่ 2564

หนึ่งสิทธิประกันสังคม คือการได้รับเงินประกันสังคมหลังจากลาออกจากงาน ซึ่งนอกจากประกันสังคมช่วยให้คุณยังได้รับความคุ้มครองรักษาพยาบาลต่างๆได้ต่อเนื่องต่อไปอีก 6 เดือนแล้ว ยังจ่ายเงินช่วยเหลือหลังลาออกจากงานให้ด้วย

ลาออกจากงาน จ่ายเท่าไหร่ กี่เดือน

  • จ่ายกี่เดือน: ประกันสังคมมีจ่ายช่วยเหลือให้ 3 เดือน ของค่าจ้าง
  • จ่ายกี่เปอร์เซ็น: โดยจ่ายให้ 45% ของค่าจ้าง ในช่วง 1 มี.ค. 2563-28 ก.พ. 2565 (ปกติให้ 30% ของค่าจ้าง)
  • รู้ได้ไงว่าได้เท่าไหร่: คำนวณด้วยฐานเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • สำคัญมาก! ต้องลงทะเบียนว่างงานภายใน 30 วันหลังลาออก
  • ลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บกรมการจัดหางาน และรายงานตัวว่างงานออนไลน์ตามนัดทุกเดือน
  • ตัวอย่าง สมมติว่ามีรายได้ 15,000 บาท ก็จะได้ 6,750 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
รายได้ลาออกจากงานประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่
10,000 บาทจ่าย 4,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน = 13,500 บาท
วิธีคำนวณ
45% ของ 10,000
12,000 บาทจ่าย 5,400 บาท เป็นเวลา 3 เดือน = 16,200 บาท
วิธีคำนวณ
45% ของ 12,000
15,000 ขึ้นไปจ่าย 6,750 บาท เป็นเวลา 3 เดือน = 20,250 บาท
วิธีคำนวณ
45% ของ 15,000

การลาออกจากงาน ประกันสังคมมีจ่ายชดเชยให้ 3 เดือน ของค่าจ้าง โดยจะต้องลงทะเบียนว่างงานกับกรมการจัดหางาน และรายงานตัวว่างงานออนไลน์

ลาออกจากงาน ประกันสังคม คุ้มครองกี่เดือน

พระราชบัญญัติประกันสังคมกำหนดไว้ว่า เมื่อคุณลาออกจากงาน ประกันสังคมจะคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือนนับตั้งแต่หมดสภาพเป็นลูกจ้าง คุ้มครองดังนี้

  • คุ้มครองเจ็บป่วย/ประสบอันตราย หาหมอได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิอีก 6 เดือน
  • คลอดบุตร ถ้าคลอดบุตรในอีก 6 เดือนได้ 15,000 บาท
  • ทุพพลภาพ
  • กรณีตาย ในอีก 6 เดือน ได้ 50,000 บาทเป็นค่าทำศพ และค่าสงเคราะห์ 2-6 เดือนของค่าจ้าง

ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเจ็บป่วย แต่การมีประกันสังคมคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือนก็ช่วยให้อุ่นใจในยามว่างงานได้มากพอควรเลย

อ้างอิง พระราชบัญญัติประกันสังคม, กรมจัดหางาน, ประกาศเพิ่มเงินกรณีเสียชีวิต

เช็คก่อน
Logo