รายงานตัวว่างงาน “ก่อนกําหนด” กี่วันได้เงิน (ล่วงหน้าได้ 7 วัน)

สิทธิพื้นฐานของแรงงานที่ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ ประมาณ 3 เดือนสำหรับผู้ที่ว่างงาน โดยจะต้องรายงานตัวว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีว่างงาน มาดูกันว่าใครได้เงินบ้าง แล้วรายงานตัวว่างงานก่อนหน้าหนด ได้กี่วัน กี่วันได้เงิน

ใครได้เงิน รายงานตัวว่างงาน บ้าง

การรายงานตัวว่างงานนั้นเป็นสิทธิตามประกันสังคม มาตรา 33 ที่ให้ผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถได้เงินชดเชนกรณีว่างงานได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ที่สามารถรายงานตัวว่างงานได้ คือ

  • ลาออก ได้เงินชดเชย 30% ของเงินเดือนของเราจำนวน 90 วันเลย (พิเศษ: ลาออก ช่วง 1 มี.ค. 2563-28 ก.พ. 2565 เพิ่มให้เป็น 45% ของค่าจ้าง) เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 4,500 บาท
  • เหตุสุดวิสัยอย่างโควิด ได้เงินชดเชยว่างงาน 50% ของค่าจ้าง จำนวน 90 วัน
  • ถูกเลิกจ้าง ก็ได้เงินชดเชยว่างงาน 180 วัน ในจำนวน 70% ของค่าจ้าง (เพิ่มเป็น 200 วัน ถึง 28 ก.พ. 2565)

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะลาออกเอง ถูกเลิกจ้างไม่ให้ทำงานต่อ หรือเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นนายจ้างถูกสั่งปิดเนื่องจากโควิด ก็สามารถรายงานตัวว่างงานได้ทั้งนั้น ทั้งนี้ให้คิดฐานค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท

รายงานตัวว่างงาน ก่อนกำหนดได้กี่วัน

การรายงานตัวว่างงานนั้นสามารถทำก่อนกำหนด ได้ 7 วัน เช่น สมมติว่าในระบบนัดให้คุณรายงานตัวว่างงานวันที่ 15 ของเดือน คุณก็จะเริ่มสามารถรายงานตัวว่างงานได้ตั้งแต่ 7 วันก่อนกำหนดได้เลย และสามารถรายงานตัวได้ช้าที่สุดคือหลังจากกำหนด 7 วัน

สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องไม่ลืมรายงานตัวว่างงาน เพราะหากลืมรายงานตัวว่างงานนั้นก็จะทำให้คุณไม่ได้รับเงินชดเชยว่างงานนั้นเอง

กี่วันได้เงิน

โดยปกติแล้วการรายงานตัวว่างงานนั้น หลายๆท่านรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่า จะได้เงินโอนเข้าบัญชีประมาณ 5-7 วัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางประกันสังคมตอบคำถามไว้ว่า

“เมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานและรายตัวแล้ว เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติและรายงานตัว”

โดย 5-7 วันทำการ นั้นจะไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากว่าไม่ใช่วันทำงานนั้นเอง

และนั้นก็หมายความว่า ไม่ว่าคุณจะรายงานตัวว่างงานก่อนกำหนด 7 วัน หรือรายงานตัวว่างงานตามกำหนดนั้น ก็อาจไม่ได้ทำให้ได้เงินเร็วขึ้นมากนัก เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของประกันสังคมด้วย

รายงานตัวที่ไหน

สามารถกดเข้าไปรายงานตัวได้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บกรมการจัดหางาน หรือถ้าไม่สะดวกทำในระบบออนไลน์ ก็สามารถไปที่สำนักงานจัดหางานได้ แต่แนะนำว่าให้ทำออนไลน์จะดีกว่า

โดยมีข้อมูลว่า ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำออนไลน์เมื่อไปถึงที่กรมจัดหางาน บางครั้งทางพนักงานก็ช่วยคุณกดในระบบออนไลน์อยู่ดี

สรุป

คุณสามารถรายงานตัวว่างงาน ก่อนกำหนด ได้ 7 วัน หรือหลังจากกำหนดได้ 7 วันเช่นกัน ซึ่งกี่วันได้เงินรายงานตัวว่างงานนั้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติและรายงานตัว โดยจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมติและรายงานตัวนั้นเอง

อ้างอิง 1,2,3

เช็คก่อน
Logo