พนักงานบริษัท ประกันสังคม มาตราอะไร? ลดเหลือ 38-75 บ. ใครได้

หลังจากที่มีการประกาศลดเงินสมทบประกันสังคมออกมา ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ก็เลยเกิดเป็นคำถามที่หลายท่านสงสัยว่าพนักงานบริษัท ประกันสังคม มาตราอะไร เรามีคำตอบเช็คก่อนเลย

มาตรา 33 ประกันสังคม 75 บาท

ประกันสังคมมาตรา 33 คือประกันสังคมที่กฎหมายบังคับ โดยที่ลูกจ้าง พนักงานบริษัท ที่รับเงินเดือนทุกคนจะอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33

ดังนั้นเมื่อถามว่าพนักงานบริษัท ประกันสังคม มาตราอะไร ก็คือประกันสังคมมาตรา 33 นั้นเองซึ่ง โดยปกติก็จะให้สมทบที่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน (และไม่เกิน 5% ของเงินเดือน)

แต่ล่าสุดทางรัฐบาลได้ประกาศลดเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นประกันสังคม 75 บาท สำหรับ 2 เดือนคือกุมภาพันธ์ 2564 และมีนาคม 2564 ยังได้สิทธิ์เท่าเดิม ส่วนนายจ้างก็จะสมทบประกันสังคมให้เราในอัตราเท่าเดิมอยู่ด้วย

มาตรา 39 ประกันสังคม 38 บาท

ส่วนประกันสังคมมาตรา 39 เป็นประกันตนเอง ที่ทางประกันสังคมเปิดให้ผู้ที่เคยทำงานประจำยังคงไปรับสิทธิ์ประกันสังคมบางส่วนได้ โดยที่จ่ายสมทบเองที่เดือนละ 432 บาท

ในกลุ่มนี้รัฐได้ลดเงินสมทบให้เหลือที่ 38 บาทเลย เป็นเวลา 2 เดือนคือกุมภาพันธ์ 2564 และมีนาคม 2564 เช่นกัน

แล้วมาตราไหน ได้สิทธิ์อะไรได้บ้าง

สิทธิประกันสังคมมีมากมายสูงสุด 7 กรณีคือ

โดยมาตรา 40​ พนักงานบริษัท กับมาตรา 39 ประกันตนเองที่เคยทำงานบริษัท จะมีสิทธิ์ต่างกันคือ ม. 40 จะได้เงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย แต่ ม. 39 ไม่ได้ทำงานบริษัทแล้วจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้

เช็คก่อน
Logo