เช็คเลย! วิธีใช้ ช็อปดีมีคืน ต้องลงทะเบียนไหม? ใช้อะไรได้บ้าง

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช็อปดีมีคืนออกมา เพื่อที่จะให้เงินคืนจากการซื้อของก็ทำให้เกิดเป็นคำถามถึงการลงทะเบียนโครงการช็อปดีมีคืน ว่าต้องลงทะเบียนไหม แล้วใช้อะไรได้บ้างไปดูกัน

ช็อปดีมีคืน ใช้อะไรได้บ้าง

ช็อปดีมีคืนนี้ใช้ได้สำหรับการลดหย่อนภาษี จากร้านที่ออกใบกำกับภาษีได้ ยกเว้น

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่ายาสูบ ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้
 • ค่าที่พักในโรงแรม ใช้ช็อปดีมีคืนไม่ได้

โดยใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะการซื้อในช่วง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ที่มีกำหนดยื่นตอนเดือน มีนาคม 2564

มีข้อยกเว้นคือถ้าเป็นคนที่ถือบัตรคนจน (สวัสดิการแห่งรัฐ) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะใช้สิทธิ์นี้ได้

วิธีใช้/ลงทะเบียนยังไง

โครงการช็อปดีมีคืนเป็นการคืนเงินภาษีให้กับผู้เสียบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ดังนั้นจึงไม่ต้องกดลงทะเบียนในเว็บไซต์ โดยตัวโครงการนี้เหมือนกับว่าเป็นช็อปช่วยชาติ 2563 นั้นเอง

วิธีใช้ช็อปดีมีคืนก็คือ

 1. ซื้อของที่เข้าร่วมโครงการจากร้านที่ออกใบกำกับภาษีได้ และเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษี VAT
 2. ขอใบกำกับภาษี ทันที (หลายร้านไม่สามารถออกย้อนหลังได้)
 3. เก็บหลักฐานไว้ และใช้แนบประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี
 4. เมื่อยื่นภาษีประจำปี จะมีให้ใส่ลดหย่อนภาษี ช็อปดีมีคืน ให้กรอกตามยอดจริงที่มีตามใบกำกับภาษี รวมไม่เกิน 30,000 บาท

ได้เงินคืนเท่าไหร่

เงินคืนภาษีช็อปดีมีคืนนี้ ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของแต่ละคน ยิ่งมีฐานภาษีสูงก็จะได้ประโยชน์สูงขึ้น ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป ถ้าซื้อของเต็มลิมิตที่ 30,000 บาท คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
 • ถ้าเงินได้สุทธิไม่ถึง 150,000 บาท ไม่ได้เงินคืนเลย ถึงจะซื้อของถึง 30,000 บาท ก็ตาม

ส่วนฐานเงินได้สุทธินี้จะมาจาก เงินได้จริง หัก ค่าใช้จ่าย หัก ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

ถ้ามีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 310,000 บาท (หรือเงินเดือน 25,833 บาท) หักค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100,000 บาท และหักลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท จะเหลือเงินได้สุทธิที่ 150,000 บาท

แปลว่าถ้ามีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,833 บาทก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากช็อปดีมีคืนสักเท่าไหร่นั้นเอง

เช็คก่อน
Logo