ค่าธรรมเนียม ATS คืออะไร? ยกเลิก ATS ยังไง โดนหัก 200/599/799

หลายท่านตรวจสอบบัญชีธนาคารแล้วกลับพบว่ามีรายการขึ้นเป็นค่าธรรมเนียม ATS เกิดเป็นคำถามว่าเราไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ATS แล้วมีวิธียกเลิกค่าธรรมเนียม ATS อย่างไรบ้าง เช็คก่อน.com เช็คมาให้แล้ว

ค่าธรรมเนียม ATS คืออะไร

ค่าธรรมเนียม ATS คือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จากการใช้บริการ ที่ให้หักบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีอัตโนมัติ

ซึ่งโดยส่วนมาก จะมาจาก 2 กรณีคือ

 1. ค่าธรรมเนียม ATS น้อยกว่า 200 บาท จากการสมัคร SMS Alert แจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน SMS มีคิดเงินตั้งแต่ 2 บาท, 20 บาท หรือ 199 บาท หักจากบัญชี
 2. ค่าธรรมเนียม ATS 200 บาทขึ้นไป จากการใช้งานบัตร ATM ของธนาคาร ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปีอยู่ ตามประเภทบัตรที่เราเคยสมัครเอาไว้
  • บัตร ATM แบบถูกสุด คิดที่ 200 บาทต่อปี
  • บัตร ATM แบบมีพ่วงประกัน คิดรายปีที่ 599 บาท 999 บาท หรือ 1,599 บาทก็ยังมี
  • ตัวอย่างเช่น บัตรไทยพาณิชย์ LET’S SCB Plus คิดรายปีที่ 599 บาท, บัตรไทยพาณิชย์ LET’S SCB Plus คิดรายปีที่ 599 บาท
  • ค่าบัตรเหล่านี้ หักจากบัญชีอัตโนมัติในทุกๆปี
 3. ถ้าหักไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เกิดจากระบบจะหักเท่าที่หักได้ แล้วค่อยคิดเพิ่มในเดือนต่อไปที่มีเงินเข้าเพิ่ม

วิธียกเลิกค่าธรรมเนียม ATS

ในการยกเลิกค่าธรรมเนียม ATS นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณโดนหักค่าธรรมเนียม ATS จากการใช้งานแบบไหน ดังนั้นการยกเลิกค่าธรรมเนียม ATS ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณโดนหักค่าธรรมเนียม ATS จากรายการไหน
 2. ยกเลิกบริการนั้นๆ ที่ทำให้โดนหักค่าธรรมเนียม ATS โดย
 3. กรณีเป็น SMS Alert ยกเลิกได้ เช่น SCB ยกเลิกโทร 02-777-7878 แล้วกด 2 (เป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่)
 4. กรณีเป็นบัตร ATM ยกเลิกได้โดยการติดต่อขอยกเลิกบัตร ATM หรือปรับลดประเภทบัตรให้ถูกลงได้ที่สาขา
 5. สมัครใช้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร หรือบริการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่าน Line ทดแทนได้ เช่น SCB มีไลน์ SCB Connect จะเด้งเตือนเลยเวลาเงินเข้าออก

สรุป

ค่าธรรมเนียม ATS เป็นการคิดค่าธรรมเนียมจากการสมัครบริการไว้กับธนาคาร เช่น บริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่าน SMS คิดเป็นรายเดือนหรือรายปี, หรือค่าใช้บัตร ATM คิดเป็นรายปี

ซึ่งก็สามารถยกเลิกและใช้บริการทดแทนอื่นๆที่ ฟรี ไม่คิดค่าบริการแทนได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนั้นเอง

เช็คก่อน
Logo