ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 ได้ไหม อะไรได้บ้าง? 2564

ในแต่เดือนที่คุณทำงานเป็นลูกจ้างนั้นจะมีการหักเงินเข้าไปสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งโดยปกติแล้วจะหักไปที่ 5% ของเงินเดือน โดยหักสูงสุดไม่เกินคนละ 750 บาท

ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณสามารถขอคืนเงินประกันสังคม หลังอายุ 55 ปีได้ จากสิทธิชราภาพประกันสังคม และก็มีหลายคนต้องคำถามว่าในยามที่เราจำเป็นเดือนร้อนนี้ หรือว่าถ้าเราลาออกจากงานนั้น จะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ไหม  วันนี้เช็คก่อน.com เช็คมาให้แล้ว

เงินประกันสังคมไปที่ไหนบ้าง

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า เงินประกันสังคมที่จ่ายในแต่ละเดือนนั้น ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

 1. เงินออมยามเกษียณ 60% จะเป็นเงินที่ทางประกันสังคมกำหนดให้สามารถขอคืนเงินประกันสังคม หลังอายุ 55
 2. เงินประกันว่างงาน 10% ขอคืนเงินประกันสังคมกรณีออกจากงานได้ โดยให้รายงานตัวว่างงานภายใน 90 วันหลังจากลาออก เช่น ได้ 4,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน
 3. เงินไว้เบิก เช่น สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร เสียชีวิต 30% ส่วนนี้จะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ตามกรณี เช่น 15,000 รับครั้งเดียว หรือ 800 ต่อเดือน เป็นเวลา 6 ปี

1. ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 (เงินเกษียณ) ได้ไหม

การขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 ปีนั้น ปัจจุบันจะยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ โดยจะเป็นเงินที่คุณเก็บไว้ใช้ขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญชราภาพได้ในยามเกษียณ

 • ถ้าอายุ 55 ปีแล้ว ไม่จ่ายประกันสังคมต่อ ก็จะขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญชราภาพได้
 • ถ้าอายุ 55 ปีแล้ว สมัครประกันสังคมมาตรา 39 ต่อ จะยังเบิกบำเน็จบำนาญชราภาพไม่ได้
 • ณ ตอนนี้ ยังไม่สามารถเบิกก่อนอายุ 55 ปีได้ และยังคงมีการพิจารณาอยู่ต่อเนื่องว่าจะให้เบิกได้หรือไม่

ล่าสุดในช่วง 1-30 เมษายน 2564 ทางประกันสังคมได้ทำการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 และเตรียมพิจารณายกร่างกฎหมายในลำดับต่อไป

2. ขอคืนเงินประกันสังคม เมื่อว่างงาน

อย่างที่แจ้งไปว่าเงินประกันสังคมส่วนหนึ่งถูกหักไว้เป็นกองทุนให้เราเบิกได้ตอนว่างงาน โดยประกันสังคมจะจ่ายให้

 • ถ้าลาออก ได้ 30% ของเงินเดือนของเราจำนวน 90 วันเลย (พิเศษ: ลาออก ช่วง 1 มี.ค. 2563-28 ก.พ. 2565 เพิ่มให้เป็น 45% ของค่าจ้าง) เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 4,500 บาท
 • ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย/โควิด ก็ได้ 50% ของค่าจ้างที่ 90 วัน
 • ถ้าถูกเลิกจ้าง ก็ได้ 180 วันที่ 70% ของค่าจ้าง (เพิ่มเป็น 200 วัน ถึง 28 ก.พ. 2565)

โดยจะคิดจากฐานรายได้ที่ไม่เกิน 15,000 บาท และแน่นอนว่าการขอรับเงินประกันสังคมเมื่อว่างงานนี้ทำได้ก่อนอายุ 55 ปีอยู่แล้ว

3. เบิกเงินประกันสังคม ตามสิทธิ

การที่คุณจ่ายเงินประกันสังคมไปในทุกๆเดือนนั้น คุณสามารถใช้สิทธิได้หลากหลายนอกจาก 2 สิทธิที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ คือ

 • รักษาพยาบาล ใช้รักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • สงเคราห์บุตร ได้เงินประกันสังคม 800 บาทต่อเดือน จนเด็กอายุ 6 ปี
 • คลอดบุตร ได้เงินประกันสังคม เหมาจ่าย 15,000 บาท สำหรับค่าคลอด และ 1,500 บาท สำหรับฝากครรภ์
 • ทุพพลภาพ/เสียชีวิต

สรุป

การขอคืนเงินประกันสังคมนั้น มีทั้งส่วนที่ทำได้ก่อนอายุ 55 ปี และส่วนที่ต้องรอหลังอายุ 55 ปีจึงจะทำได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทสิทธิ ซึ่งก็มีทั้งเงินชราภาพ เงินว่างงาน เงินสงเคราห์บุตร เงินคลอดบุตร รักษาพยาบาล ทุพพลภาพ เสียชีวิต

ซึ่งเงินชราภาพจะยังต้องรอจนกว่าจะอายุ 55 ปีจึงจะเบิกได้ ส่วนเงินอื่นๆนั้นก็จะเบิกได้ตามสิทธิเช่นเมื่อคลอดบัตร เมื่อมีบุตรอายุไม่ถึง 6 ปี เป็นต้น

อ้างอิง 1,2,3,4,5,6,7,8,9

เช็คก่อน
Logo