โควิดกลับมาแล้ว! เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพฯ 2023

         ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังการกลับมาเปิดประเทศและมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด -19

          และในวันนี้ เช็คก่อน จึงรวบรวมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร มาให้ทุกคนได้ทราบกัน จะมีจุดบริการที่ไหนบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพฯ 2023  

ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เป็น Booster ?

          ข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรค ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม โดยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนอย่างเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป เพราะจากผลการวิจัยพบว่า “ไม่ว่าฉีดวัคซีนสูตรไหน หากเวลาผ่านไป 3-4 เดือนภูมิคุ้มกันจะลดลง ทำให้ความสามารถการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนลดลง”

          ดังนั้น หากเราฉีดวัคซีนหลังเข็ม 3 แล้ว สามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้ทุก 4 เดือน และอนาคตอาจจะเป็นปีละครั้ง  ซึ่งเบื้องต้นแนะนำกลุ่มเสี่ยง ควรฉีดตามความสมัครใจก่อน ได้แก่

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ตั้งตั้งครรภ์
  3. ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ,        โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
  4. คนที่ทำงานกับผู้ป่วยหรือบุคคลเสี่ยง เช่น บุคลากรสาธารณสุข ฯลฯ แนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 4 เดือนตามความสมัครใจ

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในกรุงเทพฯ เป็น Booster ได้ที่ไหนบ้าง ?

โรงพยาบาล

เวลาให้บริการ

ประเภทวัคซีน

สถานที่ฉีด

โทรศัพท์ติดต่อ

โรงพยาบาลราชวิถี

วันจันทร์-ศุกร์

08.30 – 13.30 น.

Pfizer, LAAB

ห้องฉีดยาชั้น 1

อาคารทศมินทราธิราช

02-206 2900

สถาบันโรคผิวหนัง

วันจันทร์-ศุกร์

09.00 – 15.00 น.

Pfizer, Astrazeneca

ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด

02-354 5222

โรงพยาบาลเลิดสิน

วันจันทร์-ศุกร์

13.00 – 15.30 น.

Pfizer, LAAB

ห้องตรวจ 403

02-353 9801

โรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์-ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

Pfizer

แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9

02-640 9537

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี

วันจันทร์-พฤหัส

13.00 – 15.30 น.

วันศุกร์ – เสาร์

08.30 – 15.30 น.

วันอาทิตย์

08.30 – 15.30 น.

Pfizer

คลินิกเด็กสุขภาพดีชั้น 3    (วันจันทร์ – เสาร์)

คลินิกเด็กสุขภาพดีชั้น 5

(วันอาทิตย์)

 

1415 ต่อ 2317

สถาบันประสาทวิทยา

วันจันทร์-ศุกร์

08.30 – 16.30 น.

วันเสาร์

08.00 – 12.00 น

Pfizer,
MDN bivalent,
LAAB

อาคารรัชมงคงชั้น 1
ห้องหัตถการ

02 306 9899

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วันจันทร์-ศุกร์

09.00 – 15.00 น.

Pfizer

ห้องฉีดยาชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

02 548 1000

สถาบันโรคทรวงอก

วันจันทร์-ศุกร์

09.00 – 15.00 น.

Pfizer,
MDN bivalent,
LAAB

อาคาร 8 ชั้น 1

02 202 6800

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู

วันอังคาร

13.00 – 15.00 น.

Pfizer, LAAB

ตึก OPD อาคารอำนวยการชั้น 1

02 591 5455

 

         ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนในพื้นที่นอกกรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดสถานพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ที่เปิดบริการ ได้ดังนี้

(อ้างอิงรูปภาพจาก Facebook กรมการแพทย์) 

 

 

Reference:

  • กรมการแพทย์.  (2566).  เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน Covid 19 เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566, จาก https://bit.ly/40KkIqa
  • (2566).กรมควบคุมโรคเห็นชอบฉีดวัคซีนโควิดหลังเข็ม 3 ได้ทุก 4 เดือน.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566, จาก https://bit.ly/3Vbdbzt

เช็คก่อน
Logo