จีนเปิดประเทศแล้ว ใครอยากเที่ยวจีนเตรียมตัวเลย !

            เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศจีนได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ที่เข้มงวดด้วยการปิดประเทศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาล

             แต่ในปัจจุบันทางรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจีนได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เช็คก่อน จึงอยากพามาดูรายละเอียดสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวประเทศจีน ว่ามีกฎระเบียบอย่างไรบ้างในการเข้าประเทศ ไปดูรายละเอียดกันได้เลย  

เดินทางเข้าประเทศจีนเตรียมตัวอย่างไร ?

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. ขอวีซ่าประเภท L ที่เป็นวีซ่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยว สามารถดำเนินการได้ที่สถานฑูต, สถานกงสุล สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งต้องทำการนัดหมายก่อนที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org
 2. สำหรับผู้ที่มีวีซ่าเดิมที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2563 และยังไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาใช้เดินทางเข้าประเทศจีนได้
 3. ทางรัฐบาลจีนได้ยกเว้นวีซ่า ดังนี้
 • เดินทางภายในในมณฑลไหหลำ
 • การล่องเรือสำราญผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยงไฮ้
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะทัวร์ที่เดินทางไปเที่ยวเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือมาเก๊า แล้วจะผ่านเข้าประเทศจีนทางมณฑลกวางตุ้ง 
 • คณะทัวร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินในเขตปกครองตนเองกว่างซี

เดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ผู้ประสงค์จะขอวีซ่าประเภท L ต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
 2. เอกสารการจองโรงแรมที่พักระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีน
 3. กรณีเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ต้องยื่นเอกสารหนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group) ที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

เดินทางเข้าประเทศจีนต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือไม่ ?

            สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศจีน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบิน และไม่ต้องกักตัว รวมทั้งไม่ต้องยื่นขอรหัสสุขภาพก่อนเดินทาง แต่อย่างใดเนื่องจากทางรัฐบาลจีนกลับมาใช้มาตรการปกติเหมือนก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

Reference:

 • สถานเอกอัครราชฑูตจีนประจำประเทศไทย.  (2566). ประกาศกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการ ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566, จาก http://bit.ly/3G2HFgu

เช็คก่อน
Logo