5 เหตุผลสำคัญที่คุณควรไปตรวจสุขภาพประจำปี        สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไป หากละเลยไม่สนใจอาจนำไปสู่ การสูญเสียทั้งทรัพย์สิน เงินทอง และเวลาไปกับการเจ็บป่วยของเราได้ ยิ่งถ้าเป็นโรคเรื้อรังยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงตามไปด้วย เช่น โรคไต, โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

          ดังนั้น “การตรวจสุขภาพประจำปี” จึงเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน บทความนี้ เช็คก่อน จะนำ 5 เหตุผลที่คุณควรไปตรวจสุขภาพประจำปีมาฝากกัน จะมีอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดได้เลย !

5 เหตุผลสำคัญที่คุณควรไปตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย

          ทำให้เราทราบถึงข้อมูลสุขภาพ ณ ปัจจุบันของเรา ว่ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ของร่างกาย ไม่มีภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

2. ทำให้พบความผิดปกติของร่างกาย

             

          ช่วยคัดกรองความผิดปกติของร่างกาย ว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายหรือโรคเรื้อรังหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมา

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

          เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพราะค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปจากการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคแต่ละโรคนั้นเทียบกันไม่ได้เลย เนื่องจากการรักษาโรคนั้น นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีค่าเดินทางในการเข้ารับการรักษา ไปจนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ทำให้เสียการเสียงาน นำไปสู่การเสียรายได้ที่ควรจะได้

4. เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับโรคร้าย

          ช่วยให้ทราบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือมีการลุกลาม จึงง่ายต่อการรักษา มีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติได้ แต่การรักษาช้าโอกาสหายก็ยากขึ้นด้วย

5. ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

          ช่วยให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ทำให้อาการของโรคยังไม่รุนแรง อัตราการเสียชีวิตก็น้อยตามไปด้วย


          สำหรับ 5 เหตุผลที่ควรไปตรวจสุขภาพประจำปีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช็คก่อน หวังว่าจะเป็นประโยชน์และหวังว่าทุกท่านคงเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย ใช้กับเรื่องสุขภาพได้ดี เราควรที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคดีกว่าเกิดโรคแล้วค่อยรักษา ลดภาระค่าใช้จ่าย แล้วยังลดภาระหน้าที่อันหนักหน่วงของแพทย์และพยาบาลได้อีกด้วย

 Reference: 

  • สภากาชาดไทย.  (2565).  ตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไร?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3ESJHiT
  • โรงพยาบาลนครธน.  (2566).  3 เหตุผลสำคัญ ทำไมควรตรวจสุขภาพประจำปี.  สืบค้นเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3EYh57J
  • โรงพยาบาลเพชรเวช.  (2563).  ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี.  สืบค้นเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/3SRcU3t

เช็คก่อน
Logo