วิธีเช็คตัวเองเบื้องต้นว่าตัวเราเองมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ ?              ภาวะซึมเศร้า สำหรับประเทศไทยในยุคปัจจุบันถือเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อย โดยผู้ป่วยจะมีอาการเศร้า เบื่อหน่าย หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ รู้สึกเหนื่อยล้า มีปัญหาในการนอนหลับหรือรับประทานอาหาร และอาจมีความคิดทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย

             ภาวะซึมเศร้าสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวได้ ดังนั้นวันนี้ เช็คก่อน เลยอยากจะขอแนะนำวิธีเช็คตัวเองเบื้องต้นว่าตัวเราเองมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

วิธีเช็คตัวเองเบื้องต้นว่าตัวเราเองมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ ?

“โรคซึมเศร้า” คืออะไร ?               โรคซึมเศร้า เป็นสภาวะความผิดปกติของสมองอันเกิดจากสภาะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ โดยจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์, ความรู้สึก และสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย ทำให้สภาพจิตใจเปลี่ยนไป ซึ่งในทางการแพทย์นั้นได้อธิบายว่าโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด คือ

 1. ซีโรโตนิน
 2. นอร์เอปิเนฟริน
 3. โดปามีน

สังเกต “อาการซึมเศร้า” เบื้องต้น

              อาการของภาวะซึมเศร้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างน้อย 5 อาการจาก 9 อาการต่อไปนี้ เป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่า 2 สัปดาห์ก็ถือว่าตัวเราเองอาจมีภาวะซึมเศร้าได้ ได้แก่

 1. รู้สึกเศร้าหรือหดหู่
 2. สูญเสียความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมที่เคยชอบ / เคยสนุก
 3. นอนหลับมากหรือน้อยเกินไปกว่าปกติในชีวิตประจำวัน
 4. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาก
 5. รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีแรง อ่อนแรงง่าย
 6. รู้สึกว่าความคิดอ่านของเราช้าลงหรือกระสับกระส่ายไม่มีสมาธิ
 7. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือโทษตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น
 8. ใจลอย สมาธิลดลง
 9. มีความคิดอยากทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย

                 ซึ่งเราสามารถทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าที่สามารถใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นได้ โดยใช้แบบทดสอบภาวะซึมเศร้ามหาวิทยาลัยมหิดล (คลิกที่นี่)

เมื่อพบว่าตัวเองมีภาวะซึมเศร้าควรทำอย่างไร ?

              หากประเมินตัวเองเบื้องต้นหรือใช้แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าแล้ว เราควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องโดยการรักษาภาวะซึมเศร้าอาจทำได้ ดังนี้

วิธีรักษาภาวะซึมเศร้า “ด้วยการแพทย์”

 • การให้ยา
 • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

วิธีรักษาภาวะซึมเศร้า “ด้วยตนเอง”

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน
 • พยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด
 • พูดคุยระบายกับคนที่ไว้ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง
 • เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบำบัดสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 

Reference

 • โรงพยาบาลศิครินทร์.  (2566).  เรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้า.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566, จาก https://bit.ly/3tQtPKY

เช็คก่อน
Logo