ถึงเวลานายจ้างต้องปรับตัวกับ New Normal กันแล้ว เริ่มจากตรงไหนดี

          ในยุค New Normal นี้จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลากหลายที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นรูปแบบ Work From Home มากขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนองานหรือพรีเซนต์งานกันมากพอสมควร ดังนั้น นายจ้างเองก็ต้องมีการปรับตัว ซึ่งเรามาดูกันว่าในส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญที่นายจ้างต้องปรับตัวกันบ้าง

  • รูปแบบการทำงานต้องมีความยืดหยุ่น  ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนจะต้องมีการลงชื่อเข้าทำงานหรือตอกบัตร เมื่อเข้าสู่ยุค New Normal แล้ว สิ่งเหล่านั้นอาจไม่จำเป็น เพราะงานบางอย่างสามารถทำได้จากที่บ้านได้ หรือที่เรียกว่า work from home เพื่อลดการติดเชื้อในที่ทำงานได้ ก็ถือเป็นการปรับตัวในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นให้กับงาน
  • ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน อีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราติดตามประสิทธิภาพของงานได้ นั่นก็คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร การพรีเซนต์งาน การส่งงาน หรือแม้กระทั่งการประชุมก็สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยได้ เช่น Zoom, Google Meet ฯลฯ
  • ปรับเปลี่ยนการประเมินผลงาน เมื่อเราเริ่มใช้ความยืดหยุ่นในการเข้าทำงานการประเมินผลงานก็ต้องปรับตามให้มีความเหมาะสม โดยเนื้องานอาจจะเน้นไปที่ผลงาน การทำงานได้ตามเป้าหมาย และมีการอัพเดตงานอยู่เป็นประจำ ให้เราเน้นไปที่ผลลัพธ์และคุณภาพของงานมากขึ้น โดยใช้หลัก OKR (Objective Key Results) มาใช้ในการวัดผลแทน
  • ระบบสวัสดิการแบบ Self-Service หากมีการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล สามารถทำการเขียนใบคำขอเบิกค่ารักษาตามจริง ทำเรื่องเบิกผ่านระบบออนไลน์หรือส่งอีเมลแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสามารถทำการเบิกอนุมัติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องยื่นค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง
  • รูปแบบการจ้างงานที่เลือกได้ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง รูปแบบการงานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร ซึ่งเราจะเห็นคนที่รับงานฟรีแลนซ์มากขึ้น นั่นหมายความว่า คนเก่ง ๆ ไม่จำเป็นต้องทำงานประจำหรืองานบริษัท ก็สามารถที่จะเลือกรับงานตามทักษะ ความรู้ หรือความสามารถของตัวเองได้ 

           นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการปรับตัวในยุค New Normal ไม่ใช่แค่นายจ้างที่ต้องปรับตัว แต่รวมถึงลูกจ้าง หรือคนที่มีความสามารถหลากหลายก็ต้องปรับตัวเช่นกัน บางคนเลือกรับงานแบบฟรีแลนซ์ รับเฉพาะงานที่ถนัด ซึ่งก็เป็นตัวเลือกให้นายจ้างสามารถจ้างเฉพาะงานได้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและตรงตามที่ต้องการ ดีกว่าจ้างเหมารวมงานอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

 


Reference:

  • Nhaidee.  (2565).  ยุค New Normal นายจ้างต้องปรับตัวอย่างไร คนถึงอยากทำงานด้วย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565,  จาก https://bit.ly/3zJIgS0
  • Prosofterp.  (2565).  ปรับตัวอย่างไร? ให้ชีวิตและธุรกิจอยู่รอดในยุค New Normal .  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565,  จาก https://bit.ly/3tIwDaj


เช็คก่อน
Logo