กรุงเทพฯ เปลี่ยนได้ ด้วยนโยบายเพื่อประชาชนของ “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ”

          หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และได้รับการรับรองไปได้ไม่นาน ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ซึ่งก็คือ ท่าน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ที่เดินสายทำงานแทบไม่หยุดไม่พัก จนชาวกรุงเทพฯ เอง ก็อดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนที่ทำงานเก่ง วิสัยทัศน์กว้างไกล และถ่อมตน จนเป็นที่รักของคนกรุงเทพฯ และคนทั้งประเทศไปแล้ว
           แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ท่านตั้งใจและอยากทำให้คนกรุงเทพฯ รวมไปถึงทำให้คนที่ได้มาเยือนกรุงเทพฯ เกิดความประทับใจ อีกทั้งยังสามารถทำเป็นเมืองท่องเที่ยว ให้สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศได้นั้น นั่นก็คือนโยบายที่ท่านได้ประกาศไว้ช่วงเลือกตั้ง แต่จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย


นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี เพื่อประชาชน

 1. ปลอดภัยดี คือ การสร้างกรุงเทพฯ ให้ปลอดภัย เช่น สร้างแผนที่จุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรม มีศูนย์ควบคุมการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย หรือแม้กระทั่งการรับเรื่องร้องเรียนจุดเสี่ยง ถ้ามี จะแก้ไขทันที ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า แอปฯ Traffy Fondue ที่รับเรื่องร้องเรียนนั้น ประชาชนให้ความสนใจและร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในทางที่ดีขึ้น 
 2. สุขภาพดี คือ การสร้างระบบสุขภาพดีให้กับคนกรุงเทพฯ โดยการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกต่าง ๆ ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรในศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น แน่นอนว่าสุขภาพที่ดี คือจุดเริ่มต้นของสิ่ง ๆ ดี เช่นกัน
 3. สิ่งแวดล้อมดี คือ การพัฒนาและแก้ไขสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น, ตรวจจับควันดำรถยนต์, เปลี่ยนขยะเป็นรายได้, ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เพื่อป้องกันการสูญหายและการปล่อยปละละเลย ฯลฯ ซึ่งในอีกไม่นานเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แน่นอน 
 4. เรียนดี คือ คืนครูให้กับโรงเรียน เปิดโรงเรียนเป็นพื้นที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ในวันเสาร์-อาทิตย์  รวมถึงวันหยุดด้วย เพื่อให้เป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้ สำหรับนักเรียน และชุมชน เพราะการพัฒนาการศึกษาให้เด็กในวันนี้ เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคตนั่นเอง
 5. บริหารจัดการดี ฟังดูแล้วอาจจะดูกว้างไปสำหรับนโยบายนี้ แต่ก็เป็นคำพูดทั่ว ๆ ไปที่เราจะเห็นในการวางแผนนโยบายต่าง ๆ ถึงจะเป็นคำกว้าง ๆ สั้น ๆ แต่ก็ชัดเจนในความหมาย ซึ่งนโยบายหลัก ๆ คือ พัฒนาระบบการจัดการขออนุญาตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลงานได้ หรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพฯ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายเท่านั้น
 6. เดินทางดี คือ การพัฒนาระบบการเดินทางในกรุงเทพให้สะดวก ทันสมัย ถึงแม้การสัญจรไป-มาในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ แต่นโยบายของท่านชัชชาติ เช่น มีระบบควบคุมการจราจรของเมืองแบบอัจฉริยะ (ITMS ) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั้งสายหลักสายรอง ภายใต้โครงสร้างราคาที่เชื่อมกัน และมีจุดเชื่อมต่อเส้นทางมากขึ้น ฯลฯ โดยสิ่งเหล่านี้คนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเอง ต่างก็รอคอยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้โดยเร็ว เพื่อที่จะได้เดินทางไปมาสะดวกขึ้น 
 7. โครงสร้างดี คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพฯ รองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งหากเริ่มต้นถูกตั้งแต่แรก ในระยะยาวก็ไม่ใช่ปัญหา การวางผังเมืองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองที่ดี โครงสร้างก็สำคัญไม่น้อย ดังนั้น นโยบายนี้ถือได้ว่าน่าสนใจ และต้องดูต่อไป ว่าจะมีการวางแผนในรูปแบบไหน ทั้งนโยบายและการวางแผนการพัฒนาต้นแบบเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง ลอกท่อและคูคลอง ไปจนถึงการติดตั้งระบบระบายน้ำประสิทธิภาพสูง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม
 8. เศรษฐกิจดี เป็นเรื่องใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำตัวเป็น “ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน” ฟังดูน่าสนใจมาก เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถือได้ว่าฝืดเคืองเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านชัชชาติมีไอเดียดี ๆ ตลอดเวลา ต่อไปอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ว่าฯ เที่ยงคืน ก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกทั้งนโยบายจัดเทศกาลกระตุ้นเศรษฐกิจ 12 เดือน 12 เทศกาล ไปจนถึงอีกนโบายที่น่าสนใจ คือ การชูอัตลักษณ์ย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็เป็นที่จับตามองอยู่ไม่น้อย สำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี้
 9. สร้างสรรค์ดี คือ การสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นแห่งการสร้างสรรค์ ทั้งการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพฯ เดิม ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และพื้นที่สาธารณะ หรือสร้างจุดแสดงศิลปะหรือกิจกรรมงานศิลป์ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ตามเสพงานศิลป์ได้ทั่วกรุง รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลรวมพื้นที่ของรัฐและเอกชนให้ประชาชนเลือกใช้จัดกิจกรรม

          เป็นยังไงกันบ้าง กับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.chadchart.com/policy ได้เลย

 

 

 

References:

 • กรุงเทพธุรกิจ.  (2565).  “ชัชชาติ” เปิดนโยบาย “9 ดี” ถ้าทำครบเมืองน่าอยู่ เน้นทำน้อยแต่ได้เยอะ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2565, จาก https://bit.ly/3yfmUcY
 • ชัชชาติ สิทธิพันธุ์.  (2565).  นโยบาย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2565, จาก https://bit.ly/3nBb7ke


เช็คก่อน
Logo